Privacy beleid

Dit beleid (tesamen met onze Algemene Voorwaarden, ons Cookie beleid en elk ander document waarnaar verwezen wordt ) is geformuleerd om u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens, die we van u verzamelen of die u ons verleend, gebruikt worden.

Dit beleid is van toepassing op de SimpleSite websites in verschillende markten, die worden geëxploiteerd door SimpleSite ApS of elke dochteronderneming daarvan (voortaan gezamenlijk aangeduid als "SimpleSite" of "we"). We bieden dit privacybeleid aan om u te informeren over onze praktijken met betrekking hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen van bezoekers en eigenaars van onze websites. Persoonlijke informatie is informatie die persoonlijk identificeerbaar is zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnumer, postadres enz… Door onze website en apps te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden die beschreven zijn in dit document .

Informatie over ons:

SimpleSite ApS is geregistreerd in Denemarken onder bedrijfsnummer 27972454. Het adres van onze maatschappelijke zetel en de hoofdvestiging is gevestigd te Slåenbakken 17, DK-3460 Birkerød, Denemarken.

1. Welke gegevens verzamelen we?

SimpleSite kan volgende gegevens over u verzamelen en verwerken als u onze websites bezoekt:

* De informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat informatie die u op het moment van de registratie indient voor het gebruik van onze website, het abonnement op onze service, het plaatsen van inhoud of het aanvragen van andere diensten, het plaatsen van reacties, aanmelden voor nieuwsbrieven en aanbiedingen of als u het contact formulier gebruikt.

* Een registratie van alle correspondentie met u .

* Details van uw bezoek aan onze site inclusief, maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, web logs en andere communicatiegegevens, enerzijds is dit vereist voor onze eigen facturering en anderzijds voor de bronnen waartoe u toegang heeft.

* Informatie indien u bepaalde inhoud in onze e-mails geopend of aangeklikt heeft.

*Informatie betreffende uw computer, inclusief - indien beschikbaar - uw IP adres , besturingssysteem, browsertype en apparaat-ID voor systeembeheer en om statistische informatie te verzamelen voor onze adverteerders: alsook informatie die verzameld werd uit onze cookies. U kunt meer informatie raadplegen hieromtrend via ons Cookie beleid. Deze informatie stelt ons niet noodzakelijk in staat om u te identificeren.

* Cookies en soortgelijke technologieën. Als u onze website of de mobiele apps gebruikt dan verzamelen wij informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Lees ons cookie beleid op onze website voor meer informatie.

SimpleSite vereist niet dat u enige persoonlijke gegevens invoert om SimpleSite websites te bezoeken.

Wanneer u zichzelf registreert op SimpleSite dan vragen we volgende gegevens:

* Uw emailadres en het doel van uw nieuwe website.

* Tekst, foto’s en video’s voor uw website.

* Sociale netwerken. Indien u ervoor kiest om in te loggen met Facebook Login dan stemt u toe dat SimpleSite de informatie betreffende uw profiel kan gebruiken en opslaan, zodat wij gebruik kunnen maken van elke sociale media optie op onze websites of apps. De sociale media provider kan ons informatie opsturen in overeenstemming met hun beleid, dit kan uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijst en andere informatie bevatten , die u heeft gekozen om beschikbaar te maken. Andere informatie met betrekking tot aanbevelingen uitgewisseld tussen u en uw vrienden kan ook worden gedeeld.Houd er rekening mee dat , indien uw Facebook vrienden gebruik maken van SimpleSite dan kan het zijn dat zij informatie van u gedeeld hebben van uw profiel via de Facebook login. Indien u dit wenst te voorkomen dan kunt u best uw privacy-instellingen van uw Facebook account aanpassen.

* Aangekocht abonnement. Wanneer u een abonnement aanschaft, vragen we u uw naam en adres op te geven, samen met betalingsgegevens.

* Domein registratie. Als u ervoor kiest om een domein te registreren dan zullen wij informatie van u verzamelen in overeenstemming met de regels tot het registreren van het domein. De vereiste informatie zijn steeds een telefoonnummer, en daarnaast ook een ondernemingsnummer, geboortedatum of andere items afhankelijk van het type domein dat u wenst te registreren.

* Online winkel. Als u een Online winkel aanmaakt dan verzoeken wij u uw naam, adres, telefoon en bedrijfs registratienummer te vermelden. Naast deze informatie zal u worden gevraagd om volgende gegevens te delen; prijs, verzendkosten, foto’s, beschrijvingen en informatie van de producten, alsook informatie met betrekking tot de BTW. Als u kiest om uw klanten te laten te betalen via PayPal, dan verzoeken wij u om uw paypal account te identificeren en dat SimpleSite uw payPal transacties namens u kan beheren.

* Het bezoek aan en het gebruik van een online winkel ; Als u een aankoop in de webshop doet van een SimpleSite klant dan zullen wij uw naam en adres opvragen. Indien u betaald met PayPal dan zullen we bovendien informatie verzamelen om de status van de betaling te controleren en om de betaling te voltooien. Deze informatie zal gedeeld worden met de SimpleSite klant die de online winkel in kwestie beheerd.

* Het is uitdrukkelijk vermeld indien de opgevraagde gegevens verplicht zijn of niet.

2. Hoe verzamelen wij gegevens?

Er zijn twee belangrijke methodes die we gebruiken:

We verzamelen informatie via uw gebruik van onze diensten. Met andere woorden, wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, ook wanneer u websites bezoekt van andere gebruikers, wanneer u een account aanmaakt als klant, wanneer u uw website bewerkt en wanneer u informatie toevoegd aan uw website, dan zijn wij hiervan op de hoogte en kunnen we informatie verzamelen en vastleggen betreffende uw gebruik, sessies en verwante informatie. Dit doen we zelfstandig of met behulp van derde partijen zoals beschreven in sectie 5 hieronder, inclusief door het gebruik van cookies en andere technologieën voor tracking, zoals verder beschreven in sectie 5.

We verzamelen de informatie die u ons vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor onze diensten; Wanneer u inlogt op onze diensten via derde partij diensten zoals Facebook of Google; Wanneer u aankopen doet en/of een domeinnaam registreert; Indien u deze gegevens verzendt of uploadt tijdens het gebruik van om het even welk van onze diensten en/of wanneer u contact met ons opneemt.

3. Waarom verzamelen wij de gegevens?

 • Om onze service en diensten aan te bieden aan klanten, bezoekers en partners
 • Om websites aan te bieden aan bezoekers, namens onze klanten
 • Om hulp te verlenen aan onze klanten
 • Voor directe marketing doeleinden
 • Om het onderhouden en het verbeteren van de beveiliging en om misbruik en fraude te detecteren en te voorkomen.
 • Om te voldoen aan wetten en regelgevingen
 • Om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, op basis van de individuele of gedeelde keuzes, gedrag en feedback van klanten en bezoekers.

4. Locatie

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze beveiligde servers en diensten. Op dit moment bevinden onze servers zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden overgebracht en opgeslagen worden naar een bestemming buiten de EER. De overdracht kan gebeuren aan andere leden van de SimpleSite groep, naar werknemers, contractors of aan derden zoals uiteengezet in dit beleid. Met name de inhoud van een website wordt overgebracht naar eender welke person of entiteit die daar naar verzoekt, als onderdeel van de normale en beoogde werking van onze service, zonder enige beperking of verwijzing naar hun locatie. Door het indienen van uw persoonlijke gegevens, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

We kunnen wettelijk verplicht worden om uw gegevens te bewaren op een specifieke locatie, afhankelijk van welke locatie u de SimpleSite services benadert. Ongeacht de locatie waarin uw gegevens opgeslagen worden, zullen we adequate maatregelen treffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Deze landen hebben verschillende en/of minder strenge privacy/data bescherming of veligheidsregels dan die van uw eigen land. Als een resultaat kunnen uw gegevens onderworpen worden tot toegangsverzoeken vanuit overheden, rechtbanken of wetshandhaving in die landen, volgens de wetten en regelgeving die in deze landen gelden.

5. Derde partijen

SimpleSite werkt samen met verschillende services die aangeboden worden door derden om onze eigen diensten te verbeteren. Deze omvatten betalingen- en facturerings diensten, domein-registraties, e-mail providers, web analyse, hosting diensten, netwerken, marketing en prestatie data services, services die fraude, spam en misbruik detecteren en voorkomen , electronische gegevens en beveiligings services, sessie opname diensten evenals juridische, audit en financiele adviseurs.

Deze derde partijen hebben toegang of ontvangen statistische gegevens over of van persoonlijke gegevens van bezoekers, gebruikers en gebruikers van gebruikers. De gegevens kunnen een deel van depersoonlijke gegevens bevatten of alle persoonlijke gegevens, afhankelijk van de specifieke functie van de betrokken derde partij. De derde partijen kunnen de gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor zij instaan .

We kunnen uw persoonlijke informatie onthullen voor elk van de hierboven genoemde overeenkomst aan elk lid van onze groep. Dit is inclusief onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen. Dit omvat ook entiteiten die we als onderdeel van een overname op een toekomstige datum zouden kunnen verwerven.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen in reactie op dagvaardingen, wettelijk processen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims, als we een goede geloofsovertuiging hebben dat de wet ons vereist om uw gegevens te delen, met of zonder uw kennisgeving.

Integratie list:

Name Purpose Provider Privacy Policy
Google Analytics Analyzing site's traffic Google Google's Privacy Policy
Google Tag Manager Analytics and advertising Google Google's Privacy Policy
Google Maps Site feature, map sharing Google Terms Maps Google
YouTube Site feature, video streaming Google Google's Privacy Policy
Vimeo Site feature, video streaming Vimeo, Inc. Vimeo Privacy Policy
Google Fonts Site design Google Google's Privacy Policy
Google reCaptcha Customer support tool Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
Atlassian JIRA Development project management Atlassian Atlassian Privacy Policy
GitHub Source code control system GitHub, Inc. Github Privacy Policy
Elastic Cloud Events management and monitoring Elasticsearch Elastic Privacy Policy
SendGrid Email delivery SendGrid Sendgrid Privacy
PostMark Email delivery Wildbit, LLC Wildbit Privacy Policy
SmartFocus Customer analytics Smart Focus Smartfocus Privacy and Cookies Policy
Agillic Marketing automation Agillic A/S Agillic Privacy Policy
Amazon Web Services Hosting, managing, monitoring and storing data Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
CloudFront Speeding up web content Amazon Web Services, Inc. Amazon Privacy Policy
Microsoft Office 365 MS Office tools Microsoft Microsoft Privacy Policy
Zencoder/Brightcove Video conversion Brightcove Inc. Brightcove Privacy Policy
Scanii Anti-malware, anti-phishing Uva Software, LLC Scanii Privacy Policy
Adyen Payment platform Adyen Adyen Privacy Policy
Dibs Payment platform DIBS Payment Services AB Dibspayment General Terms
Docdata Payment provider Docdata Docdata Payments Terms and Conditions
PayPal Payment platform PayPal Paypal Privacy Policy
Facebook Attribution Marketing performance Facebook Facebook Privacy Policy
Facebook login Login integration Facebook Facebook Privacy Policy
Propeller Ads Marketing performance Propeller Ads Propellerads Privacy Policy
Zendesk Support Handling Zendesk, Inc. Zendesk Privacy Policy
Enchant Support Handling Senvee, Inc. Enchant Privacy Policy
One.com Web and webshop hosting, billing, domain management, support One.com Group AB One.com Privacy Policy

ICANN regelgeving met betrekking tot de registratie van het domein:

beleid, registratie overeenkomsten en de voorwaarden voor alle types van domeinen kunnen geraadpleegd worden via www.ascio.com/policies

6. Veiligheidsmaatregelen

SimpleSite heeft veiligheidsmaatregelen geimplementeerd met als doel om gegevens te verwerken op een wijze die zorgt voor een passende beveiliging van de persoonlijke gegevens, met inbegrip van de bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of schade. SimpleSite gebruikt industrie-standaard maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, waaronder encryptie, firewalls en SSL (Secure Sockets Layer).

Op degegevens van betalingen en details van betalingsmethodes gelden met name strenge veiligheidsmaatregelen en worden behandeld door erkende dienstverleners die compatibel met de PCI (Payment Card Industry) normen zijn en hebben passende veiligheidsnormen.

Van tijd tot tijd, evalueren wij onze veiligheidprocedures en evalueren we aan de hand van geschikte nieuwe technologie en methoden. Wij controleren ook regelmatig onze systemen voor mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en regelmatig onderzoeken we de diensten van derden voor het verder verbeteren van de veiligheid van onze diensten en de bescherming van de privacy van onze bezoekers en klanten.

Moest SimpleSite betrokken zijn met een schending van uw privé-gegevens en uw persoonlijke gegevens zijn betrokken, dan zullen wij u contacteren indien er een risico is geweest dat uw gegevens misbruikt werden en als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In sommige situaties zal SimpleSite ook wettelijk verplicht zijn om contact op te nemen met de autoriteiten ( gegevensbescherming) indien er een schending van uw privé-gegevens plaats gevonden heeft.

7. Bezoekers van de Websites van onze klant

SimpleSite kan bepaalde niet-persoonlijke en persoonlijke informatie van klant-bezoekers verzamelen, opslaan en verwerken ( “Klant-bezoekers informatie” ), namens onze klanten en op hun aangeven. Bijvoorbeeld, elk van onze klanten is in de mogelijkheid om contacten te importeren , te verzamelen en te beheren via hun website en zij kunnen bestellingen ontvangen via hun online webwinkel. Zulke contacten worden vervolgens opgeslagen bij SimpleSite, namens de klant.

Voor dergelijke doeleinden, zal SimpleSite beschouwd worden als een "data verwerker” of ” processor" en niet als de "data beheerder” of “ controller" (beide dergelijke terminologie worden gedefinieerd in de Europese richtlijn gegevensbescherming) van deze klant-bezoekers informatie. De klanten die dergelijke websites beheren en exploiteren van de klant worden beschouwd als de “controllers” van deze klant-bezoekers informatie, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die voor de verzameling en controle van dergelijke Klant-bezoekers informatie gelden, met inbegrip van alle privacy en gegevens beschermings wetten van alle relevante jurisdicties.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, integriteit en geautoriseerd gebruik van persoonlijke gegevens van uw klant-bezoekers, en voor het verkrijgen van alle toestemmingen en machtigingen die vereist zijn voor het verzamelen en het gebruik van dergelijke informatie.

SimpleSite biedt geen juridisch advies aan klanten of hun klant-bezoekers aan, maar we raden aan dat alle klanten een uitgebreid privacybeleid publiceren op hun websites, volgens de toepasselijke wetten en voorschriften, en dat alle klant-bezoekers zorgvuldig dit beleid kunnen lezen en ervoor te zorgen dat zij met hen instemmen.

Voor meer informatie over hoe klant-bezoekers informatie kan worden verwerkt door SimpleSite (die relevant kunnen zijn voor de specifieke mededeling die u kunt geven en/of toestemming kan verkrijgen bij uw klant-bezoekers ), zie secties 4, 6 en 9.

Bent u een bezoeker of klant van één van onze klanten, lees dan het volgende: SimpleSite heeft geen directe relatie met de individuele klant-bezoekers waarvan men de persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, klant of klant van één van onze klanten bent, en u heeft vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, gelieve dan rechtstreeks contact opnemen met dergelijke klant(en). Bijvoorbeeld indien u onjuiste informatie wenst te corrigeren, te verwijderen of te wijzigen verwerkt door SimpleSite namens haar klanten, richt uw vraag dan naar de relevante klant ( Die de “controller”van die gegevens is) . Indien we een verzoek ontvangen om klant-bezoekers informatie te verwijderen , dan zullen we binnen dertig (30) dagen reageren op dit verzoek.

8. Marketing e-mails

We verzamelen volgende gegevens van u, indien u aangemeld bent voor onze marketing emails:

 • Uw gebruikersnaam, het tijdstip van registratie en IP-adres. Dit is omwille van veiligheidsredenen, en om te kunnen bevestigen dat het IP-adres en de website tot u behoort.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw gebruikersnaam: zodat u eenvoudig kunt inloggen op uw website vanuit de e-mails die we u sturen.
 • Uw keuze van website-type: bijvoorbeeld zakelijk ofwel persoonlijk: zodat we u relevante inspiratie kunnen versturen.
 • Hoe u de nieuwsbrief service gebruikt d.w.z. indien u de nieuwsbrieven opent, verwijdert, of u klikt op “uitschrijven”. Dit is om u relevante informatie te geven en om uw niveau van belangstelling te begrijpen. Als u bijvoorbeeld geen enkel marketingmail van ons in een tijdspanne van een jaar opent dan zullen we stoppen met het verzenden van de marketingmails.

Wij behandelen altijd uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We verkopen uw gegevens niet aan derden. U kunt natuurlijk ten allen tijde uitschrijven via de link die u kunt raadplegen in al onze e-mails.

U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen. We kunnen dit doen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de informatie te behouden, bijvoorbeeld als u voor een website-abonnement betaald heeft.

9. Gebruikersrechten

Verzoek om informatie:

We zijn verheugd om u te informeren betreffende welke persoonlijke gegevens wij van u opgeslagen hebben. Deze informatie is gratis, de aanvraag zal binnen een maand verwerkt worden en wordt meestal verzonden naar u via e-mail (ook via post op aanvraag). Om er voor te zorgen dat u gedetailleerd en geschikte informatie ontvangt, gelieve ons te voorzien met de details ten aanzien van de persoonlijke gegevens en of type gegevens ( indien mogelijk). Om te waarborgen dat de aanvrager van de bovengenoemde informatie de persoon is die hij/zij zich voordoet, eisen wij een bewijs van identiteit. Dit kan zijn in de vorm van een gekopieerde identificatiedocument. Bedek of verwijder serienummers en paspoortnummers uit dergelijke exemplaren. Deze kopieën zullen alleen worden gebruikt met het oog op de identificatie en voor de verwerking van uw aanvraag.

Correctie, verwijderen of blokkeren:

Overeenkomstig artikel 26 van de Deense wet op de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om alle persoonsgegevens die wij verzamelen over u aan te passen, te verwijderen of te blokkeren. Dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk worden verzonden naar ons per post of via het volgende e-mailadres: complaints@SimpleSite.com

10. Contacteer ons

Als u vragen heeft aangaande dit privacybeleid kunt u ons steeds contacteren via onderstaande informatie.

SimpleSite ApS

Slåenbakken 17

DK-3460 Birkerød

Denemarken

CVR: 27972454

Email: klantenservice@simplesite.com