Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN ABONNEMENT OF DIENST VAN SimpleSite

Lees de onderstaande algemene voorwaarden bij de aanschaf van abonnementen en website-diensten (de “algemene voorwaarden”) van SimpleSite (zoals hieronder gedefinieerd) zorgvuldig door vóór het gebruik van een SimpleSite-website of de aanschaf van een SimpleSite-abonnement. Door het gebruik van de website-dienst van SimpleSite en de aanschaf van een abonnement op onze website-diensten, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, dan kunt u de online producten en website-diensten van SimpleSite niet gebruiken.

Om alle twijfel uit te sluiten, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn ongeacht of een specifieke aankoop of dienst wordt aangekocht bij en/of wordt geleverd door SimpleSite of een dochteronderneming van SimpleSite.

BEDRIJFSINFORMATIE
SimpleSite ApS (in het vervolg "SimpleSite")

(Als u al bent geregistreerd bij SimpleSite, vermeld dan ook het adres van uw website in uw e-mail en verzend hem vanaf het e-mailadres waarmee u uw SimpleSite hebt aangemaakt.)

BETALING

Alle betalingen hebben rechtstreeks betrekking op het PRO of E-commerce abonnement bij SimpleSite en alle aanvullende aankopen en productkenmerken die onder dit abonnement vallen. Een beschrijving van het aangeschafte abonnement, de prijs ervan en de duur worden vermeld op het moment van aanschaf.

Uw PRO of E-commerce abonnement is standaard ingesteld op automatische verlenging voor de geldende abonnementsprijs om te zorgen dat uw website ononderbroken online kan blijven. Dit houdt in dat u 10 dagen voor afloop van het betreffende PRO- of E-commerce-abonnement automatisch de verlenging betaalt als u de automatische verlenging niet hebt geannuleerd conform wat volgt.

U kunt de automatische betalingsservice op elk gewenst moment annuleren als u bent aangemeld bij SimpleSite. De uiterste datum om de automatische verlenging te annuleren en toekomstige kosten te vermijden, is 10 dagen vóór de vervaldatum van uw websiteabonnement.

U kunt alleen met een geldig PRO abonnement een eigen domeinnaam aanschaffen voor een SimpleSite.

Wanneer we uw abonnement niet automatisch kunnen verlengen, informeren wij u hierover per e-mail 7 dagen voor afloop van uw abonnement. Er wordt u dan gevraagd om in te loggen en de betaling voor de volgende abonnementsperiode te voldoen.

U kunt eerdere betalingen bekijken en facturen afdrukken wanneer u aangemeld bent bij SimpleSite.

PRODUCTEN, DIENSTVERLENING EN TOEGANG

Als klant van SimpleSite krijgt u altijd toegang tot het gratis basisplatform van SimpleSite. Klanten van SimpleSite kunnen toegang krijgen tot het PRO en/of E-commerce platform zodra SimpleSite de betaling van het betreffende abonnement heeft verwerkt. Wanneer u een betaling voldoet met een online betalingssysteem zoals een creditcard, heb u onmiddellijk na de afwikkeling van de betaling toegang. Bij andere soorten betalingen kunnen een paar dagen verstrijken voordat u toegang krijgt.

Abonnees op PRO of E-commerce hebben het recht hun abonnement tot 14 dagen na aanschaf te herroepen. Als u de dienst of het product gedurende deze periode van 14 dagen echter gebruikt, vervalt het recht op herroeping.

Als klant van SimpleSite kunt u een E-commerce abonnement binnen de herroepingsperiode van 14 dagen weer downgraden tot een PRO abonnement. Het is echter niet mogelijk om een PRO abonnement te downgraden naar het gratis basisplatform.

Een vordering tot vergoeding kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke PRO of E-commerce abonnementsprijs. Let op dat het aangeschafte online product uitsluitend door de klant gebruikt mag worden. Het mag op geen enkele wijze gedeeld, uitgeleend, overgedragen, doorverkocht of doorgegeven worden aan derden buiten de klant.

SimpleSite behoudt zich het recht voor om een bepaalde aanschaf van online producten op te schorten en/of te beëindigen in zulk geval en/of als we ontdekken dat derden gebruik maken van promotionele aanbiedingen om ongeoorloofd financieel voordeel of een bonus te behalen.

SimpleSite geeft geen garantie dat de dienst beschikbaar is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitvaltijd (uitvaltijd duidt op periodes van onbeschikbaarheid of tijdelijke beschikbaarheid van de online dienst van SimpleSite) of problemen om toegang te krijgen tot de service, die af en toe kunnen voorkomen bij updates en onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is SimpleSite niet verantwoordelijk voor storingen die veroorzaakt worden door externe providers, internet providers etc. of voor storingen die ontstaan door overmacht.

SimpleSite heeft het recht het abonnement in zijn geheel over te dragen aan een andere provider (dienstverlener) zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, in welk geval SimpleSite u minstens vijftien (15) dagen vóór het tijdstip van de overdracht op de hoogte zal brengen van de overdracht. U hebt de optie om tijdens deze kennisgevingsperiode het abonnement te annuleren.

SimpleSite behoudt zich het recht voor deze algemene Voorwaarden aan te passen. SimpleSite behoudt zich het recht voor de abonnementsprijzen ten vroegste vijftien (15) dagen na bekendmaking aan te passen. Wij behouden ons het recht voor te verlangen dat u uw login-gegevens aanpast om veiligheidsredenen of welke andere reden dan ook.

KLACHTEN

Als u niet tevreden bent met de beslissing van onze klantenservice, kunt u ons een klacht sturen. Vermeld ook het antwoord van onze klantenservice en de reden waarom u het niet eens bent met hun beslissing. Stuur uw klacht naar complaint@SimpleSite.com.

Gebruik wanneer u de klacht stuurt het e-mailadres dat u hebt gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice. Zo kunnen wij u het best helpen. Alleen kwesties die al werden beantwoord door onze klantenservice zullen worden aanvaard door onze afdeling Klachten. Alle andere vragen zullen doorgestuurd worden naar onze klantenservice op het e-mailadrescustomerservice@SimpleSite.com. U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord van onze afdeling Klachten.

Wanneer u een EU-burger bent en u heeft het gevoel dat onze service niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Online Dispute Resolution van de EU - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET SimpleSite PRODUCT

U aanvaardt hiermee dat u de dienst uitsluitend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden gebruikt en dat u in het bijzonder accurate en volledige informatie levert in verband met de installatie van uw abonnement en uw SimpleSite-website.

LET OP: uw SimpleSite-product wordt geleverd onder de absolute voorwaarde dat het niet gebruikt zal worden voor de publicatie of ondersteuning van kwetsende of beledigende inhoud. Dit omvat ook (maar is niet beperkt tot) ongevraagde commerciële e-mails, bulkmails, laster, de verspreiding van internetvirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere destructieve handelingen, pornografie, expliciete inhoud, stalken of beledigende postings. U garandeert dat u het product of de dienst binnen de grenzen van de wet zult gebruiken. Alle inhoud die SimpleSite, naar eigen goeddunken, beledigend acht, zal ogenblikkelijk en zonder kennisgeving worden verwijderd, ongeacht de status van het abonnement op uw product of dienst. SimpleSite zal geen kosten terugbetalen voor een website of dienst die werd afgesloten wegens een schending van de bovenstaande voorwaarden.

U stemt er mee in geen gebruik te maken van een product of dienst van SimpleSite om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van derden te verkrijgen voor eventuele illegale activiteiten. U stemt er mee in dat u zich niet voor een andere persoon of instelling zult uitgeven of zult pogen om uw verhouding met een bepaalde persoon of instelling verkeerd weer te geven. U stemt er mee in dat u geen "spam" zult aanbieden of versturen.

U stemt er mee in dat u als enige ten volle verantwoordelijk bent voor al de inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevens, tekst, software, muziek, geluid- en beeldmateriaal, foto's, grafieken, video, berichten, bestanden of elk soort andere inhoud) die u op uw website plaatst en dat u verantwoordelijk bent om te garanderen dat geen enkele inhoud in strijd is met plaatselijke of internationale auteursrechten. SimpleSite bewaakt of beoordeelt geen enkele inhoud en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit of de aard van de inhoud die u hebt geplaatst. SimpleSite is niet verantwoordelijk voor welke inhoud dan ook die u hebt geplaatst op uw website en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van vorderingen door of tegen u of externe eigenaars van inhoud.

Als uw inhoud niet in strijd is met de algemene voorwaarden kunt u links naar uw website op elke gewenste plek aanbrengen en er bestaan geen beperkingen aan de hoeveelheid publicaties op uw website. Het is echter niet toegestaan om uw website te gebruiken voor de publicatie van foto's die te vinden zijn op websites van derden.

SimpleSite kan niet door u of derden aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of misbruik van bepaalde inhoud, noch voor directe of indirecte financiële verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, in het geval van uitvaltijd, of het misbruik van inhoud van welke aard dan ook.

SimpleSite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruik van uw wachtwoord, ongeacht of dat aan onachtzaamheid te wijten is, aan het wachtwoord zelf of doordat SimpleSite gehackt is.

SimpleSite behoudt zich het recht voor om de politie of justitie toegang te verstrekken tot de inhoud die u hebt geplaatst op uw website. Wanneer SimpleSite vermoedt dat een website in ons systeem illegale inhoud bevat (bijv. kinderpornografie, etc.) of illegale activiteiten mogelijk maakt, dan wel eraan deelneemt, behoudt SimpleSite zich het recht voor uw website zonder kennisgeving vooraf op te schorten of te beëindigen en de politie te informeren over de betreffende illegale inhoud/activiteit en uw identiteit.

SimpleSite behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot ons product en onze diensten op te schorten of te beëindigen en/of uw website te blokkeren.

SimpleSite behoudt zich het recht voor een inactieve SimpleSite-website en alle geposte content te verwijderen binnen 7 nadat een abonnement verloopt. Dit betekent dat een website-eigenaar van SimpleSite een periode van 7 dagen na de vervaldatum van het abonnement heeft om het abonnement te verlengen.

SimpleSite kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in verband met de beëindiging en het wissen van websites. SimpleSite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in het geval dat de dienst gedeeltelijk of geheel onbeschikbaar is.

Door registratie bij SimpleSite en het verstrekken van uw e-mailadres stemt u er uitdrukkelijk mee in om per e-mail van tijd tot tijd promotiemateriaal van SimpleSite te ontvangen. Als u dit promotiemateriaal/nieuws niet wilt ontvangen, dan kunt u SimpleSite hierover op elk gewenst moment informeren of u direct via onze e-mail uitschrijven. Denk eraan dat er bepaalde mededelingen van ons zijn waarvoor u zich niet kunt uitschrijven (niet-promotionele inhoud), waaronder kennisgeving van transacties op uw account.

Wanneer u een gratis abonnement via een derde partij bent aangegaan, bijv. in verband met een abonnement op een tijdschrift of bij een vereniging, zijn de bovenstaande algemene voorwaarden wat betreft tijdsduur en betaling mogelijk niet van toepassing. Controleer in dat geval de algemene voorwaarden van het proefabonnement bij de derde partij.